Publicerat > Remissyttranden

Remissyttranden

På denna sida finns SUHF:s yttranden på remisser samlade.

Remissyttranden 2019

Remissyttranden 2018

Remissyttranden 2017

Remissyttranden 2016

Remissyttranden 2015

Remissyttranden 2014

Remissyttranden 2013

Remissyttranden 2012

Remissyttranden 2011

Remissyttranden 2010

Remissyttranden 2009

Remissyttranden 2007-2008

Remissyttranden 2004-2006

Remissyttranden 2000-2003

 

Remissyttranden 2016

 • Dnr 0038-16 SUHFs yttrande_Medverkan av tjänsteleverantörer.pdf
 • Dnr 0038-16 SUHFs yttrande_Medverkan av tjänsteleverantörer.pdf
 • Dnr 0055-16 SUHFs yttrande_Polis i framtiden
 • Remissvar_Ändringar i föreskrifter för högskoleprovet_dnr SUHF 15-002_160425
 • Remissyttrande från SUHF dnr 0044-16 ang. ESV uppdrag hyresavtal-långa avtal U2016-01456-UH
 • Remissyttrande Modell för indikatorer Dnr 0050-16
 • SUHF dnr 0022-16 Anstånd med studier
 • SUHF dnr 0029-16 Remissvar Karriärutredningen
 • SUHF dnr 0031-16 Yttrande MOOCs i svensk högskola
 • SUHF dnr 0031-16 Yttrande MOOCs i svensk högskola
 • SUHF dnr 0057-15 Yttrande över remiss Utvecklad ledning av universitet och högskolor.pdf
 • SUHF dnr 0064-16 remissvar UHR grundl behörighet och urval
 • SUHF dnr 0064-16 remissvar UHR grundl behörighet och urval
 • Särskilt yttrande från SUHF ang. Regional indelning dnr Fi2016-02568-K
 • Yttrande Fokus dnr 0058-15