Publicerat > Internationella dokument

Internationella rapporter och dokument

På denna sida finns läsvärda internationella rapporter och dokument av olika slag samlat. Här finns också skrivelser och andra dokument som av SUHF översatts till engelska. De är sorterade i grupper år för år med nyast överst. Dokumenten finns även i mapparna längst ned på sidan.

Översatta SUHF-dokument

MOOC

Europeiska unionen (EU)

Bolognaprocessen

European University Association (EUA)

Trends-rapporter

Nordiskt universitetssamarbete (NUS)

Övrigt

 

Internationellt

 • A long-term position adopted by the Swedish Association of Higher Education (SUHF) regarding a national quality system for higher education, February 2014
 • Berlin-kommuniken - Realising the European higher education area_Ministermöte i Berlin 19 sep 2003
 • Bolognadeklarationen_The European higher education area_juni 1999
 • Budapest-Vienna EHEA-declaration från ministermöte 11-12 mar 2010 i Budapest och Wien
 • Changes needed at universities and HE institutions... - Keynote Landfried Salamanca mars 2001
 • Consultation on the ERA Framework 2001 from SUHF Sweden Nov 2011
 • Convention of European higher education institutions_Salamanca Osterwalder 2001
 • EU 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth_EU-kommissionen 2010
 • EU High level group om modernisation of higher education_Oct 2014
 • EUA_Global_University_Rankings_and_Their_Impact_-_Report_II.sflb
 • EU-kommissionens rekommendationer om den europeiska stadgan för forskare och rekrytering av forskare_mars 2005
 • Financially Sustainable Universities II - European universities diversifying income streams_EUA 2011
 • Glasgow Declaration - Strong universities for a strong Europe_EUA april 2005
 • Global university rankings and their impact_EUA 2011
 • Graz Declaration - Forward from Berlin to 2010 and beyond - the role of universities_EUA 2003
 • On the Proposal for a General Data Protection Regulation_EUA Position_April 2014
 • Potential convergence and the cost of statu quo - Keynote Bricall_Salamanca 2001
 • Pragdeklarationen_Towards the European higher education area_2001
 • SAK-konferensen 23-24 april 2012 Oslo-Gradermoen_program_NMR_NUS
 • Salzburg II recommendations - European universities achievements since 2005 in implementing the Salzburg principles_EUA 2010
 • Sorbonne Joint Declaration_Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher eduation system_1998
 • SUHF_Comments on the Swedish evaluation system_190412
 • The role of the universities in shaping the future of Europe - EUA statement to the European Convention
 • Tromsödeklarationen NORSK_Et nordisk rom for högre utdanning_NUS 2002
 • Tromsödeklarationen_EN_A Nordic space for higher education - A statement by the Tromsö meeting of Nordic University Leaders_2002
 • Universitetens Magna Charta_Bologna 1988