Om SUHF > Valberedning och revisorer

Valberedning och revisorer

SUHF:s valberedning har till uppgift är att lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer.

Valberedning för perioden vårens förbundsförsamling 2018 fram till och med förbundsförsamlingen våren 2020

  • Helen Dannetun, Linköpings universitet (ordförande)
  • Sigbritt Karlsson, KTH
  • Torbjörn von Schantz, Lunds universitet
  • Sara Arrhenius, Kungliga konsthögskolan
  • Ulf Rydén, Högskolan Dalarna

SUHF:s ordförande och vice ordförande har tillsammans med valberedningens ordförande rätt att fatta beslut om ersättare om någon ledamot avgår.

Revisorer för åren 2019-2020

  • Lars Niklasson, rektor, Högskolan i Skövde
  • Louise Pålsson, universitetsdirektör, Örebro universitet