Om SUHF > Styrelsen

Styrelsen

SUHF:s styrelse består av förbundets ordförande, vice ordförande och ytterligare sex ledamöter utsedda av förbundsförsamlingen för en mandattid om två kalenderår.

Styrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas av förbundsförsamlingen. Styrelsen beslutar i frågor som fortlöpande kräver förbundets ställningstagande. Styrelsen sammanträder 7-8 gånger per år. Protokollen finner du här.

Presidium

Styrelsen har utsett ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och generalsekreterare. Presidiet har överläggningar varje vecka.

Styrelsen har för perioden 2019 - 2020 följande sammansättning:

Ordförande

Astrid_Söderbergh_Widding.jpg

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Stephen_Hwang.jpg

Stephen Hwang, rektor Högskolan i Halmstad

Ylva Fältholm - 20170905 - brittmattsson - 002.jpg

Ylva Fältholm, rektor, Högskolan i Gävle

Crabtree.jpg

Paula Crabtree, rektor, Stockholms konstnärliga högskola

Vice ordförande

Stefan_Bengtsson.jpg

Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola

Johan_Sterte.jpg

Johan Sterte, rektor Karlstads universitet

Bjelke.jpg

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Uppsala universitet

adolfsson1.jpg

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet