Om SUHF > Medlemmar

SUHF:s medlemmar

SUHF är en medlemsorganisation på frivillig grund bestående av 37 universitet och högskolor.

De universitet och högskolor som har rätt att utfärda examen enligt högskolelagstiftningen kan upptas som medlemmar.

Medlemmarna företräds av rektor och förvaltningschef eller motsvarande chefstjänsteman.

  Bild från Ladokkonsortiet

Adresslista

I högra kolumnen finns en adresslista med telefonnummer och e-postadresser till rektorer, universitetsdirektörer/förvaltningschefer och deras sekreterare. Adresslistan uppdateras kontinuerligt. Om någon uppgift behöver uppdateras, vänligen kontakta SUHF:s kansli.

Notera att titlarna i vår lista benämns som den funktion man för närvarande innehar t.ex. "rektor", "universitetsdirektör", "rektorssekreterare" osv. oavsett om man är vikarierande, ställeföreträdande eller tillförordnad. För mer information om varje lärosäte och dess personal, vänligen besök lärosätets webbplats.

Medlemmar

Nedan finns en lista med länkar till samtliga medlemmar:

Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Jönköping University
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
Kungliga Konsthögskolan
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Röda Korsets högskola
Sophiahemmet högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet

Medlemsregister