Om SUHF > Förbundsförsamlingen

Förbundsförsamlingen

Förbundsförsamlingen är SUHF:s högsta beslutande organ.

Förbundsförsamlingen Högskolan Kristianstad 170322.jpg

Högskolan Kristianstad mars 2017

Handelshögskolan i Stockholm oktober 2014

Blekinge tekniska högskola mars 2014

KTH oktober 2013

 

Chalmers oktober 2012

I Förbundsförsamlingen företräds medlemmarna av rektor och ytterligare en företrädare, som ska vara förvaltningschef eller, där sådan inte finns, chefstjänsteman som rektor utser.

Förbundsförsamlingen är ett forum för diskussion och beslut i övergripande frågor. Förbundsförsamlingen kan besluta om rekommendationer för sina medlemmar, men det är varje lärosäte som enskilt tar ställning till om de väljer att följa dem. 

Förbundsförsamlingen beslutar om medlemskap, budget, medlemsavgift, verksamhetsinriktning, verksamhetsberättelse och redovisning av förbundets ekonomiska förhållanden.

Förbundsförsamlingen sammanträder minst en gång varje halvår. Protokollen finns här.