Oktober 2012

Vad är kvalitet och hur ska den mätas

oktober 26, 2012 09:00
Detta var tema för ett frukostseminarium som hölls av Sveriges Ingenjörer den 24 oktober.

Peter Honeth berättade om intentionerna med Forsknings- och innovationspropositionen. Han sa vidare att Sverige har en stark position forskningsmässigt och har fördelen att kunna satsa än mer, men vi behöver hålla hög kvalitet i allt vi gör. Hur kvalitet ska mätas är inte en lätt fråga. Forskningen måste uppfylla högt ställda inomvetenskapliga krav men också utvärderas utifrån möjlighet till nyttiggörande och samverkan.

Sven Stafström från VR ser utmaningen i det uppdrag som de fått att föreslå ett peer-review system. Ett sådant måste bl.a. kunna inkludera möjlighet att finansiera genombrottsforskning.
Från SUHF sida försökte jag lyfta utfallet av den omfördelning av basanslag som skett sedan 2008. Beräkningar visar att den är ytterst liten, ungefär 1% av basanslaget. Den s.k. snurran/tombolan är volymsberoende och de införda lärosätesfaktorerna är inte transparenta.

Tobias Krantz från Svenskt Näringsliv och Helena Malmqvist från ABB medverkade också och lyfte vikten av att samverkansperspektivet ges stort utrymme i kvalitetsdiskussionen.
2018 tror Peter Honeth att vi har ett fullt genomfört nytt system. Det ska bli en spännande resa…

EUA har haft möte i Bryssel

oktober 29, 2012 10:20
Den 25 och 26 oktober hölls EUA möten i Bryssel. Först med alla generalsekreterare och dagen efter med rådet med alla ordförande i medlemmarnas rektorskonferenser.

En viktig diskussion rörde HORIZON 2020 och risken för nedskärningar i budgeten. Mötet skrev enhälligt under ett brev där man motsätter sig att forsknings- och utbildningsdelarna av budgeten påverkas. För att EU ska lyckas i sin strävan att nå framgång är just forskning och utbildning den viktigaste förutsättningen och måste därför fredas från påverkan.

Andra frågor som dikusterades var det s.k. AHELO-projektet (Assessment och Higher Education Learning Outcomes) som drivs av OECD. Mötet uttalade en tydlig oro för det man uppfattar som en vilja att definiera ”the right set of skills” för olika utbildningar. Lite chockade var nog alla också över att det tycks ha spenderats ca 70 miljoner kr på projektet så här långt!

Gruppdiskussioner fördes om utveckling avseende sammanslagningar, excellensinitiativ samt kvalitetsbaserad finansiering i medlemsländerna. Många talade om sammanslagningar framtvingade av en mycket svår ekonomisk situation för lärosätena. Det blev väldigt uppenbart att Sverige trots allt har en fördelaktig situation.

Nästa möte blir i Istanbul i slutet av januari.

Två intensiva mötesdagar på Chalmers

oktober 18, 2012 10:00 av Lars Alberius

Den 16-17 oktober träffades många av SUHF:s medlemmar på Chalmers för att delta i årskonferens och Förbundsförsamling.

Årskonferensen handlade mycket om EU:s arbete med Europa 2020 strategin men det gavs också inblickar i USA:s forsknings- och utbildningspolitik. Jan Björklund problematiserade kring målkonflikter för sektorn rörande bl.a. styrning - autonomi , basanslag – riktade anslag, excellens – kapacitetsuppbyggnad, grundforskning – innovation.

På Förbundsförsamlingen valdes ny styrelse för 2013-14, se mer här, och frågor om ledarprogram, kvalitetssystem och hantering av högskoleprovet diskuterades. Framtidsgruppen gav ett första smakprov på hur ett kommande manifest skulle kunna se ut och viktiga arbetsgivarfrågor behandlades.

Generalsekreteraren har ordet

oktober 15, 2012 13:10

SUHF HAR FÅTT EN NY HEMSIDA. Ny design och ny funktionalitet ska göra hemsidan intressant och välbesökt.

Det har varit ett idogt arbete för kansliet att ta fram den nya hemsidan men nu är allt i det närmaste klart. Här kommer det att publiceras löpande information i form av regelbundna blogginlägg och genom urval ur diverse nyhetsbrev. SUHF:s arbetsgrupper får nya sidor med behörighetskontroll och inloggning och hemsidan får ny förbättrad sökfunktion. På första sidan kan man njuta av vackra bilder på medlemmarnas profilbyggnader och för de som saknar gemen, som prydde den gamla hemsidan, kan vi bara säga, det gör inte vi.

Den 16 oktober är det årskonferens och dagen efter är det dags för höstens förbundsförsamling då bl.a. ny styrelse ska väljas för 2013-14.

Årskonferensen kommer mycket lägligt då forsknings- och innovationspropositionen just presenterats och vi ser fram emot intressanta inlägg och diskussioner. Jan Björklund som deltar får säkert en hel del frågor att svara på.