November 2012

Nordiskt möte i Helsingfors

november 26, 2012 11:25

Fredagen den 23 november träffades NUS, det Nordiska universitetssamarbetets styrelse i Helsingfors.

I styrelsen sitter ordföranden för organisationer motsvarande SUHF i varje land.
Mötena i denna styrelse genomförs oftast via dator men någon gång varje år träffas alla på en plats. Generalsekreterarna deltar också.

Datormöten fungerar oftast väl men det är helt klart att diskussionerna blir livligare och mer omfattande när man får sitta ned vid samma bord.
 

På dagordningen stod att bestämma innehåll för det Nordiska rektorsmötet som ska hållas den 28 februari till 1 mars och för den konferens som ska genomföras den 21-23 augusti. Rektorsmötet kommer att ta upp frågan om OER (Open Educational Resources) och hur det påverkar förutsättningar och strategier för lärosäten. Konferensen i augusti kommer att behandla framtidsfrågor.
 

Till mötet var också ledningen för NordForsk inbjuden och det fördes en bra diskussion bl.a. om hur kommunikation och samverkan kan utvecklas.
 

Om än en gråmulen dag i Helsingfors så var den i alla fall mycket givande.
 

En arena för samverkan

november 08, 2012 16:24

Det blir fler och fler möten i våra lokaler på Riddarholmen. SUHF:s arbetsgrupper har blivit fler och det finns ett ökande intresse från lärosäten att förlägga sina egna möten här. Vi är mycket glada att lokalerna används. Här ska vara liv och rörelse så ofta som möjligt, en arena för samverkan alltså. Vår nya webb har varit igång sedan tre veckor tillbaka. Här kan du få en överblick över olika sätt att samverka. Se t.ex. under konferenser/seminarier, där finns information och anmälningsmöjligheter. Här finns också sidor för alla våra arbetsgrupper. Vi håller som bäst på att också ta fram interna sidor med lösenord för gruppernas interna arbetsmaterial. Vi publicerar ett urval av nyheter från diverse nyhetsbrev, vi följer en rektors blogg (denna vecka Karin Röding) och vi bloggar själva. Så håll ögonen på vår hemsida.

Välkomna till SUHF