Juni 2019

Sommarblogg 2019

juni 12, 2019 00:00 av Marita  Hilliges

Tiden går så fort. Sommaren kom som vanligt helt plötsligt och från ingenstans – känns det åtminstone som. Efter en intensiv och rolig vår närmar vi oss terminsslutet. Ett styrelsemöte och en Almedalsvecka har vi kvar innan vi får ta sommarlov.

Våren har bjudit på många spännande möten, seminarier, konferenser, rapporter och diskussioner. Bland alla frågor som lyfts kan nämnas några:

Ett gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning fastställdes av lärosätena vid SUHF:s förbundsförsamling i mars. Den finns nu även översatt till engelska. Länk till lärosätenas gemensamma ramverk för kvalitetssäkring av forskning

SUHF har tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan analyserat hur man skulle kunna få till ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning. Anita Hansbo har varit huvudutredare. Länk till utredningen Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbidning

Inom det nordiska universitetssamarbetet, NUS, har vi diskuterat autonomi i de nordiska länderna utifrån lärosätenas, lärarnas och forskarnas samt studenternas perspektiv. Utgångspunkten för diskussionerna har tagits i Andrew Cassons rapport A Reasonable Autonomy – some questions about academic autonomy in the Nordic countries (kontakta kansliet för en tryckt version).

Men innan sommaren väntar en spännande Almedalsvecka. Som traditionen bjuder arrangerar SUHF tillsammans med Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, ett seminarium tisdagen den 2 juli kl. 8-9 i år med temat Studenternas hälsa - varför mår studenter dåligt och vem har egentligen ansvar?

På onsdag eftermiddag från kl. 13-16 (enkel salladslunch serveras från kl. 12) genomförs tre seminarier. Vid första seminariet diskuteras universitets och högskolors ansvar att nå målen för Agenda 2030. Den följs av en högskolepolitisk debatt med alla åtta riksdagspartier. Slutligen diskuterar vi lärarutbildning. Regeringen aviserade i januariavtalet att den vill reformera lärarutbildningen. Frågan är vilka lärdomar kan vi dra av tidigare reformer, forskning inom området och den försöksverksamhet som nu pågår inom utbildningen. Välkomna!

Detta är min sista blogg. Till hösten lanserar SUHF en ny hemsida. På den fokuserar vi på SUHF:s kärnfrågor att tillvarata universitetens och högskolornas intressen utåt och verka inåt i frågor där samordning behövs.

Trevlig sommar!