Juni 2018

Vår och Almedalen

juni 01, 2018 00:00 av Marita  Hilliges

Vilken vår vi har fått vara med om. Den har både varit vacker, och samtidigt givande och intensiv. Snart vankas en spännande Almedalsvecka.

Under våren har SUHF bl.a. hunnit genomföra åtta seminarier och konferenser. Vi har fört dialog med forskningsfinansiärer. Vi har genomfört en konferens med UKÄ om hållbar utveckling. Konferensen kring utveckling av kvalitetssystem för forskning genomfördes i dialog med UKÄ och VR. En av de stora frågorna vi diskuterade var om vi ska skapa ett ”ESG för forskning” inom sektorn eller om vi ska överlåta det åt UKÄ.

I slutet av april samlades närmare 400 ekonomer från lärosäten från norr till söder på en inspirationsdag där de bl.a. fick lyssna på Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, och hennes syn på svensk ekonomi i ett internationellt perspektiv tillsammans med en inspirationsföresläsning från Gapminder där alla blev påminda hur lite vi faktiskt vet om läget och förhållandena i världen.

En av vårens viktigaste konferenser var den där #metoo och akademiuppropet diskuterades. Vid konferensen behandlades hur lärosätena på bästa sätt kan hantera inträffade sexuella trakasserier och förebygga nya övergrepp genom att förändra de kulturer som ger förutsättningar för den typ av händelser som vittnas om i #metoo. Många goda exempel kom fram men vi har mycket mer vi kan göra tillsammans.

Våren avslutas som vanligt på Gotland. På tisdag morgon kommer SUHF och SFS tillsammans diskutera Strututredningen. På onsdag eftermiddag från 13-16 (lunch från 12) genomförs tre seminarier, en om lärosätenas betydelse för den demokratiska utvecklingen, en om var gränsen går för vad vi bör forska om och en om Strututredningen med titeln Äntligen ny styrning av högskolan? Så väl mött i Almedalen.

Med önskan om en skön, solig och vilsam sommar!