Januari 2018

Grattis Malmö!

av Marita  Hilliges

Den 1 januari 2018 fick Sverige ett nytt universitet, grattis Malmö och grattis Malmö universitet. Sedan Malmö högskola grundades i mitten av 1990-talet har mycket av den vision uppfyllts som ligger bakom grundandet. Högskolan skulle vara en central aktör i Malmö, ligga centralt, på Universitetsholmen, och nära Citytunneln och all tågtrafik. Högskolan skulle erbjuda nya typer av utbildningar i nya ämneskombinationer samtidigt som flera utbildningar, som tandläkare och lärarutbildning, involverades. Göran Löfdahl, tidigare statssekreterare (S), talade flera gånger om denna vision. Han menade att högskolans hjärta skulle vara dess bibliotek. Dit skulle man komma med rulltrappor direkt från citytunneln. Malmö universitet har många spännande år framför sig. Alla rektorer och förvaltningschefer i förbundsförsamlingen åker till Malmö i mars för att fira och gratulera. Innan dess är vi flera som kommer att vara med och fira i olika sammanhang.

Med 2018 är SUHF ordförande i det nordiska universitetetssamarbetet, NUS. Uppdraget är tvåårigt. Vi tar över efter Danmark. NUS är ett samarbetsorgan för nordiska universitet och högskolor. Medlemmar är förutom SUHF, Danske Universiteter (Danmark), Finlands universitet, Unifi (Finland), Universitets- og høgskolerådet, UHR (Norge) och Samstafsnefnd háskólastigsins (Island). Under kommande två år ska SUHF arrangera fyra möten och en rektorskonferens. Vi ser mycket fram emot att lära mer av de andra nordiska länderna. Mycket av det vi gör speglas i de andra länderna. Samtidigt löser vi ofta samma frågor på olika sätt. Detta har vi mycket att lära av.

2018 är också ett valår. Tidig september är det dags för alla att gå till valurnorna. SUHF ska verka för högre utbildning och forskning blir ett centralt ämne under valdiskussionerna. Högre utbildning och forskning är ju framtiden. Därför får dessa frågor inte försvinna. 

Men 2018 års aktiviteter väntar inte på att sparka igång. Redan på fredag, den 12 januari, startar vi arbetsåret traditionsenligt med ett dialogseminarium mellan lärosäten och forskningsfinansiärer. Årets seminarium fokuserar på Styr- och resursutredningen, forskningsetik och övergången till öppen vetenskap – hur fördelar vi kostnaderna? Över 100 personer deltar. Vi hoppas att intressanta diskussioner och givande erfarenhetsutbyte.

Som sagt, jag ser fram emot ett spännande 2018. Gott nytt år!