December 2017

Min första höst!

december 06, 2017 00:00 av Marita  Hilliges

Vilken spännande höst. Jag hade förmånen att börja som generalsekreterare den 1 oktober. Sedan dess har det varit full fart. 

Den 24 oktober genomförde SUHF tillsammans med Stockholms universitet och Internationaliseringsutredningen konferensen Strategi för internationalisering, en dag för strategier för internationalisering av universitet och högskolor.

Konferensen inleddes med att Helene Hellmark Knutsson talade om de globala utmaningar vi står inför. Högskolan har viktig roll i den komplexa samhällsutvecklingen när klyftorna ökar och nationalstaten ifrågasätts i fler och fler länder. Sveriges strategi att möta dessa utmaningar är öppenhet. Med den öppenheten har vi genom historien kunnat påverka mer än vår storlek egentligen ger, konstaterade hon. Därför är internationaliseringen av högskolan mycket viktig.

Sedan fortsatte dagen med att internationaliseringsutredningen presenterade sitt arbete, Mark Frederiks, Policy Advisor Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders, berättade om hur de arbetar med utvärdering av internationalisering och Eva Egron-Polack, tidigare generalsekreterare för Association of Universities, hur viktigt det är för lärosätena att ha strategier för internationalisering. Dagen avslutades med en paneldiskussion kring varför Sverige behöver ett starkt internationellt perspektiv. Under rubriken Call for national HE internationalisation strategy skrev University World News om konferensen ett par dagar senare.

Dagen efter var det förbundsförsamlingsmöte, där alla medlemlärosätens rektorer och förvaltningschefer träffas för att diskutera aktuella frågor. Under dagen behandlades lärosätenas självständighet, principer för fördelning av kostnader för geodata, lärarutbildningen, infrastrukturfrågor, öppen vetenskap, SwePub, Almedalen nästa sommar och mycket, mycket mer. Förbundsförsamlingen är ett viktigt forum för lärosätena att utbyta tankar, frågor och idéer om aktuella frågor för högskolesektorn.

Efter det har vi genomfört flera spännande konferenser och seminarier. Under Arbetsgivardagen var en central fråga tidsbegränsade anställningar. På konferensen En högskola för alla diskuterades nyanländas inkludering och den sista november genomförde vi årets sista konferens tillsammans med UKÄ kring forskarutbildning och frågan om lärosätena bör vara oroliga för den framtida försörjningen av lärare och forskare.

Ja, spännande är det och roligt är det att så många deltar i våra olika arrangemang och arbetsgrupper.