Juli 2017

Tack

juli 28, 2017 14:00 av Anders Söderholm

Idag arbetar jag min sista dag som generalsekreterare för SUHF för att i morgon i stället göra min första arbetsdag som generaldirektör för UKÄ. Jag vill passa på att tacka alla för ett gott samarbete under min tid på SUHF. Från och med den 1 augusti tar Linda Gerén över som tf generalsekreterare.

Almedalen

juli 10, 2017 15:00 av Anders Söderholm

Som vanligt har jag varit i Visby några dagar under Almedalsveckan. Universitet och högskolor är delaktiga i många seminarier liksom olika organisationer och myndigheter med nära anknytning till vår sektor. I år var diskussioner kring faktaresistens och kunskapsförakt ofta förekommande, exempelvis kopplade till forskningspolitik, media eller mer allmänt till förutsättningar för kunskapsbildning och offentlig diskussion.

Även SUHF hade ett seminarium på detta tema. Mer specifikt diskuterades det ansvar som forskning, politik och media borde eller kan ta för att bidra till en kunskapsbaserad diskussion och samhällsdebatt. Tydligt blev de skilda institutionella förutsättningarna som präglar de olika verksamheterna: forskningens behov av långsiktighet och argumenterande analys, journalistikens behov av snabba och lättsmälta resonemang och politikens behov av ideologiskt formade analyser i riktning mot vissa prioriterade samhällseffekter.

Det blev en initierad diskussion dels om hur det kan gå fel när kunskap/fakta förs mellan de olika institutionella sammanhangen och dels om hur man kan stärka ansvaret inom var och en av de olika sektorerna för att säkra kunskapens ställning.

Men samtidigt är det förstås så att fakta (eller forskning) inte ska diktera politiken. Politiken måste göra sina värderingar av det samhälle som man strävar mot men också söka fakta för att forma den politiska agendan. På samma sätt ska både journalistik eller forskning kombinera sina egna förutsättningar (exempelvis den inomvetenskapliga diskussionen) med andra samhällskrav och relevansbedömningar.

SUHF ordnade även seminarier kring internationalisering, styrning och kvalitet som var välbesökta och dessutom låg väl i tiden med tanke på pågående utredningar inom de olika områdena. Det är tydligt att det finns ett stort intresse för sektorns utveckling och att onsdag eftermiddag under Almedalsveckan har etablerats som den givna tiden för SUHF:s seminarier likväl som tisdag morgon känns igen som tidpunkten för det gemensamma SUHF och SFS-seminariet.