April 2017

March for Science 22 april

april 21, 2017 14:42 av Anders Söderholm

March for Science organiseras lördag den 22 april på mer än 500 platser runt om i världen. I Sverige äger manifestationen rum i Göteborg, Luleå, Stockholm, Umeå och Uppsala. Många universitet, högskolor och andra organisationer har uttryckt sitt stöd till detta och kommer också på olika sätt att medverka den 22 april. Även SUHF stöttar förstås March for Science.

Bakgrunden är bekant! Förnekandet av fakta och vetenskapliga förhållningssätt har vunnit mark i flera länder i och med att olika populistiska regimer har stärkt sin ställning. Falska fakta och fördomar måste avvisas som grund för beslut om samhällets utveckling. March for Science är ett ställningstagande för forskning och vetenskap.

Följ manifestationen i Sverige och internationellt

Till stöd för akademins värden

april 09, 2017 10:00 av Anders Söderholm

Under det senaste året har Sveriges universitets- och högskoleförbund haft anledning att vid några tillfällen reagera över direkta hot mot grundläggande akademiska värden och universitetens institutionella autonomi.

Reaktionerna från turkiets statsledning efter kuppförsöket i fjol innebar flera stängda universitet, avsatta akademiska ledare och begränsningar i det internationella utbytet. I USA är det föreslagna inreseförbudet och neddragningar av anslag för viss forskning oroande och nu senast har det ungerska parlamentet beslutat om lagstiftning som hotar möjligheterna för Central European University att fortsätta sin verksamhet.

Även våra internationella systerorganisationer - European University Assocation och International Association of Universities - har reagerat. Enskilda lärosäten likaså och mängder av organisationer och sammanslutningar som på olika sätt har anknytning till högre utbildning och forskning.

Det är viktigt att fortsätta göra detta och att också på olika sätt markera den internationella samhörigheten mellan högskolor och universitet i olika länder. Vi är del av en akademisk familj där våra gemensamma värden vida överstiger skillnaderna i de nationella särdragen.