December 2016

Tack för en fantastisk tid

Under fem år har jag haft förmånen att vara generalsekreterare för SUHF och det har varit fantastiskt lärorikt, stimulerande och roligt.

Jag är verkligen glad över den vilja till samarbete som finns mellan medlemslärosätena och för det engagemang som alla de personer som deltar i SUHF:s olika arbetsgrupper visar. Det är själva basen för förbundets arbete.

Under de fem åren jag har varit här har vi arbetat med frågor om högskolans roll i samhället, om resursfördelning, om styrning och ledning, om ökad självständighet, om karriärvägar, om kvalitetssäkring, om lärandemiljöer, om flyktingfrågor om internationaliseringsfrågor, etc. etc. Listan är väldigt lång. Jag vet att arbetet kommer att fortsätta och jag kan känna lite avund över att inte vara med.

Vid årsskiftet lämnar jag uppdraget och Anders Söderholm tar över. Anders har fått goda råd som han egentligen inte behöver men i ivern att inget ska glömmas bort så delar man med sig av alldeles för mycket.

Jag kommer att sakna arbetet med högskolefrågor och alla fantastiska människor som jobbar med dessa frågor men jag hoppas och tror att jag kommer att trivas med nya utmaningar.