Oktober 2016

Grattis Kungliga Musikhögskolan

SUHF har i veckan haft årskonferens och förbundsförsamling. Allt tilldrog sig i de splitter nya lokaler som Kungliga Musikhögskolan flyttat in i. Vi var alla väldigt imponerade och avundsjuka över hur fantastiskt fina och samtidigt funktionella lokalerna är. Stort TACK och GRATTIS!

Årskonferensen, som behandlade ”bildningsbegreppet”, gav upphov till många intressanta tankar och en hel del diskussion. Det känns verkligen viktigt, med de strömningar som finns i samhället idag, att vi påminner oss om vikten av att alla ges möjlighet till bildning.

Förbundsförsamlingen tog beslut om ny styrelse från 1 januari. Vi tackar Anita Hansbo, rektor vid Jönköping University och Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet som lämnar och välkomnar Stefan Bengtsson, rektor vid Chalmers och Stephen Hwang, rektor för Linnéuniversitetet som tillträder som ledamöter.

Förbundsförsamlingen fastställde också en rekommendation om hantering av immaterialrätt och en rekommendation om att ansluta till den europeiska stadgan för forskare. Dan André från Vinnova gav en uppdatering kring Horizon 2020 och en blick framåt inför FP9 och Jörgen Tholin som leder Tillträdesutredningen gav smakprov på de förslag utredningen troligen lägger fram. Den debattartikel som 35 rektorer publicerade i Svenska Dagbladet (http://www.svd.se/rektorer-fel-att-regeringen-kor-over-hogskola ) och framförallt anledningen till den diskuterades också ingående.

En tråkig nyhet är att vi tyvärr måste ställa in ett annonserat seminarium. Den 16 november hade SUHF tänkt genomföra ett seminarium som skulle inledas med att ministern för högre utbildning och forskning, statsrådet Helene Hellmark Knutsson, presenterade den forskningspolitiska propositionen men nu har vi fått veta att den inte kommer förrän i slutet av november.

Det finns dock andra kommande evenemang så glöm inte att hålla koll på vår konferenssida, http://www.suhf.se/konferenser-seminarier