September 2016

Utblickar

 I förra veckan hade SUHF styrelse förlagt sitt möte till Paris. Under de 24 timmarna som styrelsen befann sig i en mycket varm stad, hanns också med besök hos OECD, UNESCO och IAU.

OECD berättade om ett ambitiöst benchmarkingprojekt kring utbildningssystem som ska pågå under de närmaste åren.  Att få fram relevanta data så att resultaten verkligen blir trovärdiga känns som en stor utmaning. Ett annat projekt som beskrevs handlade om utbildningars ”Labour market relevance”, en viktig fråga men som måste innefatta breda tankar om syftet med högre utbildning. SUHF tog för en tid sedan fram ställningstaganden avseende Utbildning, bildning och matchning. Se http://www.suhf.se/om-oss/strategiskadokument?MA_START_FOLDER=3e910605-b4a6-4747-98c5-dfd4623a2512

UNESCO:s enhet för högre utbildning berättade att de områden man arbetade med var erkännandefrågor, kvalitetsfrågor och UNESCO Chairs . Man planerar också för en kommande World Conference on Higher Education år 2019 - den senaste var 2009.

International Association of Universities, IAU, är en medlemsorganisation med ca 650 medlemmar från hela världen. Kansliet finns i Paris och styrelsen träffade generalsekreteraren  Eva Egron Polak, som berättade om organisationens visioner, mål och aktiviteter. I slutet av april 2015 genomförde SUHF en konferens med 200 deltagare tillsammans med IAU i Tanzania i anslutning till arbetet med Higher Education for Education For All. Många av IAU:s aktiviteter är relaterade till Agenda 2030 , se bl.a. konferensen Higher Education – A Catalyst for Innovative and Sustainable Societies som går av stapeln i Bangkok 13-16 november. Se http://www.iau-aiu.net/civicrm/event/info?reset=1&id=941

Själva styrelsemötet innebar fastställande av dagordning för förbundsförsamlingen och diskussioner kring remissvar på utredningar om polisutbildning, om regional indelning och om justerade indikatorer för vetenskaplig produktion och citeringar i modellen för resursfördelning.