Augusti 2016

Uppstart

Sommarledigheten är över och många aktiviteter är i full gång. Det har redan varit rektorsinternat, sammanträde för SUHF:s styrelse och några arbetsgrupper har startat upp höstens arbete.

Almedalsseminarierna, som SUHF antingen anordnade självt eller var delaktigt i, var alla välbesökta och det blev många intressanta diskussioner. Vi tyckte oss höra att Helene Hellmark Knutsson utlovade arbete med resursfördelningsmodellen för utbildning, något som är mycket intressant att se fram emot. Under hösten ser vi också fram emot den utredning som ska inledas om internationalisering av högre utbildning. Under Almedalsveckan lämnade SUHF ett inspel till denna utredning och direkt efter Almedalen skickades också en skrivelse om ett antal hinder för internationaliseringsarbete som har identifierats och som vi skulle vilja se förändringar av. Skrivelserna finns här: http://www.suhf.se/publicerat/skrivelser

Styrelsemötet häromdagen diskuterade kommande rekommendationer, bl.a. om immateriella rättigheter och det fortsatta arbetet kring ett projekt om styrning och ledning.

SUHF:s  arbetsgrupp för flyktingfrågor hade möte den 16 augusti och sex arbetslag har formerats för att ta fram olika underlag och informationsmaterial. Ambitionen är att ha material framme i mitten av oktober. Information om arbetet kommer att finnas på gruppens hemsida: http://www.suhf.se/arbetsgrupp/arbetsgruppen-for-flyktingfragor

 Hösten kommer att innehålla många intressanta seminarier och det första genomförandet av den utbildningsdag om högskolans styrning och ledning som planeras att ges regelbundet framöver. Årskonferensen i oktober om bildning har ett mycket inspirerande program.

Anmälan till och information om aktiviteter finns här: http://www.suhf.se/konferenser-seminarier

Vi ser fram emot en spännande höst, inte minst slutet av oktober då vi väntar den forskningspolitiska propositionen.