Juni 2016

Juniaktiviteter och Almedalen

juni 30, 2016 00:00

I juni hade SUHF styrelse sitt sista möte för terminen. Då beslutades bl.a. att SUHF fr.o.m. i höst ska erbjuda en utbildningsdag om högskolesektorns styrning och ledning. Denna dag kommer att erbjudas två gånger per år. Det första tillfället blir den 26 oktober. Mer information om programmet kommer och anmälan öppnas inom kort.

Styrelsen var också mycket glad att kunna besluta om Anders Söderholm, nu rektor vid Mittuniversitetet, som ny generalsekreterare. Anders tillträder i början av 2017.

NU2016-konferensen hölls i Malmö den 15-17 juni. SUHF står som medarrangör och flera projekt presenterades som olika grupper inom SUHF arbetat med under året: betygsgruppens rapport Betyg i högskolan, en rapport om framtidens lärandemiljöer och de nyligen beslutade rekommendationerna om högskolepedagogisk utbildning.

Betygsrapporten finns här: www.suhf.se/publicerat/rapporter, och rekommendationerna här: www.suhf.se/publicerat/rekommendationer-standpunktspapper. Rapporten om framtidens lärandemiljöer kommer att publiceras i slutet av augusti.

I helgen bär det av till Almedalen. I år är det hela sex olika ämnen som SUHF är med och ordnar diskussioner om. Det kommer att handla om jämställdhet, internationalisering, studentinflytande, nyanlända, livslångt lärande och om att föra högskolepolitik i sociala medier, se www.suhf.se för alla detaljer. Vi ser verkligen fram emot intressanta diskussioner.

Efter Almedalen tar vi semester och är tillbaka igen i början av augusti.

Vi önskar alla en härlig sommar!