April 2016

Tack Örebro universitet

april 27, 2016 13:25

Vårens förbundsförsamling genomfördes på Örebro universitet. Allt var mycket trevligt och välordnat och vi bjöds till och med på lunchkonsert!

Förbundsförsamlingen beslutade bl.a. om nya rekommendationer för högskolepedagogisk utbildning ( http://www.suhf.se/publicerat/rekommendationer-standpunktspapper), hade en bra diskussion om hantering av utredningar som görs av olika grupper inom SUHF och om remissvar som SUHF avger. Vi fick också intressanta presentationer om Open science, jämställdhetsintegrering, ESS- strategi och utredningen om oredlighet i forskning.

Till hösten blir det årskonferens och förbundsförsamling i Kungliga Musikhögskolans alldeles nya lokaler. Arbetet med programmet till årskonferensen, som blir på temat bildning, pågår för fullt och bör kunna publiceras före midsommar.

Almedalsprogrammet har fått sin huvudsakliga form men några detaljer återstår. Temana blir:

  • Hur kan lärosätena bidra till en snabbare etablering för nyanlända på arbetsmarknaden?
  • Vilken roll tar lärosätena för det livslånga lärandet?
  • Högskoleläckan LIVE: Var utvecklas högskolepolitiken - på departementet, webben eller lärosätena?

SUHF genomför också ett seminarium tillsammans med SFS om studentinflytande och ett om jämställdhet i akademin tillsammans med SULF och Genussekretariatet.

SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor hade nyligen ett möte och bl.a. planerades inför ett kommande möte med utbildningsutskottet den 12 maj och en programgrupp utsågs som ska ansvara för ett tredje seminarium om att bygga kvalitetssäkringssystem. Det seminariet blir den 7 september och det kommer snart att finnas möjlighet att anmäla sig.