Januari 2016

Årets första styrelsemöte

Den 19 januari hade SUHF styrelse sitt första möte för året och mycket tid ägnades åt att diskutera aktiviteter för året. Förutom möten som har anordnas årligen så finns förslag om seminarier med teman som exempelvis Open science, tillträde till högre utbildning och karriärvägar. Det sistnämnda när utredningen om unga forskares villkor är klar. SUHF planerar också att utarbeta ett program för en utbildningsdag om högskolan, en utbildningsdag som framöver kan erbjudas ett par gånger årligen.

Ett fyllnadsval måste snarast genomföras till SUHF:s styrelse då ledamoten Karin Röding, fd. rektor vid Mälardalens högskola, utnämnts till statssekreterare. Vi kommer att sakna Karin Rödings kloka synpunkter i styrelsearbetet men vi är samtidigt mycket glada över utnämningen.

Redan den 15 januari hölls det första seminariet för året, dialogseminariet för lärosäten och finansiärer. Närmare hundra personer samlades och diskuterade gemensamma utmaningar kring forskningsfinansiering och presenterade tankar om rollfördelning och finansieringssystem.

Den 8 februari samlar SUHF representanter för många lärosäten tillsammans med företrädare för UHR, UKÄ, Arbetsförmedlingen m.fl. för att diskutera den mycket angelägna frågan om vad lärosätena kan göra i arbete med nyanlända.

Arbetet är i full gång och vi fyller på med information på hemsidan så snart som möjligt.