December 2015

Två veckor till julledigheten

december 08, 2015 00:00

I fredags anordnade SUHF det sista seminariet för det här året. Det handlade om högskolepedagogik och särskilt inbjuden gäst var årets pristagare av European Award for Excellence in Teaching, Shakuntala Banaji från London School of Economics and Political Science.

Under året har totalt 23 seminarier/konferenser/ workshops genomförts så den ambition som fastställdes av Förbundsförsamlingen inför 2015, om att öka utbudet, har uppfyllts. Den 15 december, då SUHF:s styrelse har sitt sista möte för året, kommer erfarenheter från genomförda arrangemang att diskuteras och planering för 2016 att inledas. På styrelsen agenda står också bl.a. frågor om fortsatta uppdrag för ett antal expertgrupper, om ledamöter i diverse grupper inom nationell bibliotekssamverkan, remisser samt aktiviteter i Almedalen.

Jag har tidigare nämnt rapporter från grupper vars mandat går ut och den kunskapsöversikt om forskningsfinansiering som tagits fram av expertgruppen för kvalitetsfrågor finns nu på SUHF:s hemsida. Rapporterna från Betygsgruppen och från Arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer kommer kring årsskiftet eller strax därefter. Flera av rapporterna kommer också att tryckas.

Att 2015 lider mot sitt slut innebär att jubileumsåret är till ända. Det finns fortfarande ett antal exemplar kvar av jubileumsantologin så det är bara att höra av sig så skickar vi ett. En av skribenterna menar att med 20 år på nacken så sker nu inträdet i vuxenvärlden och det finns många utmaningar för SUHF att ta sig an, men först blir det en stunds julvila.