Oktober 2015

Nu är det dags för jubileumsfirande

november 03, 2015 00:00

SUHF:s jubileumsantologi 20 år i högskolans tjänst är nu färdigskriven och tryckt i 500 exemplar. Många av dessa exemplar kommer att delas ut till alla de som deltar i jubileumskonferensen som hålls i Göteborg den 20 oktober, men det kommer naturligtvis att vara möjligt att få den även senare både i tryckt form och som pdf på SUHF:s hemsida. I sitt förord säger vår ordförande Helen Dannetun: ”SUHF önskar med denna jubileumsantologi belysa SUHF:s historia och nutid samtidigt som vi bjuder in till en diskussion kring de frågor och utmaningar den svenska högskolesektorn kommer att möta i framtiden.”

Dagen efter konferensen är det dags för Förbundsförsamling. Då ska bl.a. SUHF:s inspel till den forskningspolitiska propositionen diskuteras och förhoppningsvis beslutas. På dagordningen finns också ett antal rapporter, om betygssystem, om kvalitetsfrågor och om lärandemiljöer. Rapporterna kommer alla så småningom att vara tillgängliga på SUHFs hemsida. Ett viktigt underlag till inspelet till den forskningspolitiska propositionen är den kunskapsöversikt om forskningsfinansiering som är en del av rapporten från SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor. Håll utkik efter denna kunskapsöversikt på SUHFSs hemsida (under publicerat/rapporter) den ger många intressanta utblickar om andra länders system för forskningsfinansiering och utgör därför ett mycket gott underlag när förändringar i det svenska systemet ska diskuteras.

Innan det är dags för julledighet arrangerar SUHF ytterligare tio konferenser/seminarier med mycket skiftande innehåll. Det blir bl.a. kvalitetsfrågor, biblioteksfrågor, meriteringsfrågor, pedagogikfrågor, personalfrågor och frågor om styrning och ledning. Se www.suhf.se/konferenserseminarier för hela programmet.