September 2015

Diskussioner med andra ”rektorskonferenser”

Hösten har definitivt gjort sitt intåg och i Stockholm öser regnet ner. Arbetet inom SUHF är i full gång. En remiss med ett förslag till inspel till Regeringen inför kommande forskningspolitiska proposition har precis sänts ut till alla medlemmar. Tanken är att detta inspel ska kunna fastställas vid Förbundsförsamlingen i Göteborg den 21 oktober. Detta är dagen efter SUHF:s jubileumskonferens. Programmet för jubileumskonferensen är klart, bl.a. talar statsrådet Helene Hellmark Knutsson och Björn Stensaker, organisationsforskare från Oslo universitet.. Anmälan är öppen.

Se http://www.suhf.se/konferenserseminarier/jubileumskonferens-2015

Alla bidrag till jubileumsboken, som ska presenteras vid konferensen, har inkommit och slutredigering pågår. Bidragen kommer att ge en bra bild av hur SUHF:s arbete under de senaste 20 åren har uppfattats och också inspiration för det fortsatta arbetet.

I förra veckan var det avslutning på ett av SUHF:s högre ledarprogram, HeLP 5. Rektorerna vid deltagarnas lärosäten var på plats och deltog i den ”examination” som stod på programmet. HeLP deltagarna hade valt rektorsrekrytering som tema och detta togs upp både i rollspel och efterföljande diskussion. Statssekreterare Anders Lönn var också på plats och deltog i diskussionen.

I morgon, torsdag, inleds ett möte mellan alla SUHF:s motsvarigheter i Norden och den tyska rektorskonferensen. PÅ dagordningen står diskussioner om forskarutbildning, excellensinitiativ, karriärvägar för yngre forskare och mycket annat. Mötet ska äga rum på Svalbard så det blir också besök vid fröbanken och Svalbards satellitstation.

På Svalbard förespås det snöa!