Juni 2015

Snart dags att ses i Almedalen

 

I förra veckan besökte hela SUHF:s kansli sin motsvarighet i Storbritannien, Universities UK (UUK), se http://www.universitiesuk.ac.uk/Pages/default.aspx. . Där arbetar 120 personer. Trots skillnaden i storlek på verksamheten, jämfört med SUHF:s kansli, är det ändå mycket som är lika och det är väldigt intressant att få diskutera arbetssätt och aktuella frågor. En intressant aktuell fråga för UUK är den om EU medlemskap. UUK skriver på sin hemsida ”European Union membership has a positive impact on the British people, society, our economy and our universities. Universities UK is stepping up its campaign to promote the value of European Union membership for the higher education sector over the coming weeks and months”

Universities UK har en avdelning som arbetar med internationaliseringsfrågor och eftersom SUHF, efter beslut av Förbundsförsamlingen, ska inrätta en expertgrupp för internationaliseringsfrågor, så var det särskilt bra att få höra om denna verksamhet och få inspiration inför diskussion om gruppens uppdrag. Avdelningen har flera olika funktioner, man arbetar med policyfrågor både inom UK och i relation till andra länder som har för avsikt att introducera t.ex. stipendieprogram, man representerar lärosätena vid olika möten både inom och utom landet, man tillhandahåller stöd och anordnar forum för erfarenhetsutbyte och man arbetar med olika stipendieprogram.

SUHF har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till inspel till forskningspropositionen. I gruppen ingår rektorerna Anders Söderholm, Helen Dannetun, Anders Hamsten, Astrid Söderbergh Widding, Sigbritt Karlsson, Maria Lantz, Mikael Alexandersson och Stephen Hwang. Skribent är Ulf Heyman. SUHF:s inspel kommer att fastställas av Förbundsförsamlingen vid oktobermötet.

De flesta av SUHF:s seminarier för hösten har nu datum bestämt. Flera har också öppnat för anmälan. Se http://www.suhf.se/konferenserseminarier    

Snart är dags för Almedalen, där vi kommer att diskutera pedagogik tillsammans med SFS, kraven på effektivisering av högskolan, ”utvärderingshysterin”, samverkan och jämställdhet. Se www.suhf.se

Sen är det sommarsemester!