Maj 2015

Rapport från intressanta möten

De senaste veckorna har inneburit mycket resande, men det har varit till  intressanta och lärorika möten.

EUA-mötet i Antwerpen innebar bl.a. att nya styrelseledamöter och ny president för EUA valdes. Vi är mycket glada att den ledamot, Mari Sundli Tveit, som NUS (det nordiska universitetssamarbetet) nominerat blev invald. EUA har också fått en ny president i Rolf Tarrach från Luxemburg (http://www.eua.be/Libraries/Press/Professor_Rolf_Tarrach.sflb.ashx ). Temat för EUAs årskonferens var European Universities in Research and Innovation - People, Policies and Partnerships . En nyhet under konferensen var en posterutställning där projekt på temat “University research for the benefit of society” redovisades. Det var allt från hur man kan stödja utvecklingsländer i arbetet med att bygga forskningskompetens till hur man arbetar med rehabilitering av soldater som skadats i krig och hur man med hjälp av ”big data” kan följa turisters resebeteende.

Den 27-29 april genomfördes  SUHF:s konferens Learning Together for Change, Advancing Education For All Through Higher Education ( http://www.learningforchange2015.com ). Mycket förberedelsearbete har lagts ned av programgrupper och styrgrupp men jag hoppas och tror att alla som jobbat tycker att det var värt det. Konferensen uppskattades verkligen av de som deltog och jag tror att den deklaration som just nu färdigställs med konferensens förslag till ”actions” kan bli ett viktigt inspel, t.ex. vid mötet om framtiden för Education For All som genomförs i Korea i nästa vecka. Det viktiga budskapet är att högre utbildning spelar en avgörande roll för att målet med utbildning för alla ska kunna uppnås. Stort tack till alla som gjorde denna konferens möjlig!

International Association of Universities hade möte i Montreal den 5-8 maj - först styrelsemöte och sedan en konferens. Styrelsemötet ägnades till stor del åt att arbeta med förslag till strategi och att komma fram till vilka områden IAU ska prioritera i sitt arbete de kommande fyra åren. Områden såsom värdebaserat ledarskap, internationalisering av högre utbildning, högre utbildning och forskning i utvecklingsagendan post 2015 samt ICT för att öka tillgänglighet till kunskap och utbildning, står högst på listan. Den efterföljande konferensen handlade om social innovation och det gavs många exempel på lyckade projekt men det var också mycket diskussion om samtidigt diskuterades svårigheten i att mäta effekten.

Nästa vecka är det dags för det spännande seminariet om framtidens lärandemiljöer (http://www.suhf.se/konferenserseminarier/seminarium-om-framtidens-larandemiljoer-150520 )

men först ska vi ha långhelg och förhoppningsvis lite vårvärme!