April 2015

Några mycket innehållsrika veckor framöver

Jag tycker att förbundsförsamlingen vid Högskolan Dalarna var mycket givande. Lars Haikola och Kåre Bremer gjorde intressanta lägesbeskrivningar och många i förbundsförsamlingen ville ge ett ord på vägen i fortsatta arbetet. Lars funderar nu bl.a. på hur man ska avgöra om balansen i utbildningsutbudet är rätt avvägd och Kåre formulerar några rekommendationer kring styrning och ledning.

Förbundsförsamlingen diskuterade också SUHF:s ställningstaganden om ett uthålligt styr- och resursfördelningssystem och enades om en bild av vad kravet på ett samlat ramanslag innebär. Det blev också bestämt att SUHF ska inrätta en expertgrupp för internationaliseringsfrågor och därmed bli betydligt mer aktiva i den typen av frågor. En annan fråga som behandlades var SUHF:s arbete med inspel till forskningspropositionen och vid nästa styrelsemöte kommer en grupp för detta att tillsättas. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes.

Under de närmaste veckorna är det möten och konferens både med EUA och med IAU och det är äntligen dags för SUHF:s konferens Learning Together for Change, Advancing Education For All Through Higher Education ( http://www.learningforchange2015.com ) som ska gå av stapeln i Tanzania den 27 – 29 april. I dagsläget är 170 personer anmälda och 15 av SUHF:s medlemslärosäten är representerade. Vi hoppas kunna streama både öppningsceremoni, Key note talare och paneldiskussion, så håll ett öga på SUHF:s hemsida.

EUA har årsmöte (General Assembly) 16 april med val till styrelsen och därefter konferens på temat European Universities in Research and Innovation - People, Policies and Partnerships . Mötet är i Antwerpen. Den 4-5 maj har IAU:s styrelse möte i Montreal och därefter är det konferens på temat Social Innovation, https://www.etouches.com/ehome/index.php?eventid=108624&

På SUHF:s hemsida har nu försökt göra det lättare att se även kommande arrangemang, även de som man ännu inte kan anmäla sig till. Se högerspalten på sidan: http://www.suhf.se/konferenserseminarier

 

Det blir många resor de närmaste veckorna men jag ser verkligen fram emot alla nya intryck som de med stor sannolikhet kommer att innebära.