Mars 2015

Snart är det dags för förbundsförsamling

mars 09, 2015 00:00

 

Den 26 mars är det dags för förbundsförsamling, denna gång blir det möte på Högskolan Dalarna i Falun. Förbundsförsamlingen får besök av två viktiga pågående utredningar, den som Lars Haikola leder om utbildningsutbudet och Kåre Bremers utredning om ledarskapet i högskolan.

Den seminarielista, som jag tidigare berättat om, finns nu på vår hemsida och fylls på kontinuerligt. Under året kan vi se fram emot seminarier om bl.a. utveckling av kvalitetssystem, framtidens lärandemiljöer, högskolepedagogik, meritering, styrning och ledning och förstås vår jubileumskonferens i Göteborg som kommer att ha ett tema kopplat till utbildning.

Se http://www.suhf.se/konferenserseminarier för mer information.

Den 12 februari besökte tre rektorer, Helen Dannetun, Anders Söderholm och Karin Röding och jag utbildningsutskottet. Ett viktigt budskap som fördes fram var att man från sektorn ser med oro på det otuktade utvärderingslandskap som växer fram. Alltför många, icke samordnade, utvärderingar initieras utifrån och inte utgående från lärosätenas eget kvalitetsarbete, samtidigt som det är lärosätena som får försöka stå för samordningen. Vikten av långsiktighet avseende resursfördelning och hotet mot utbildning och forskning, om inte produktivitetsavdraget slopas, var också frågor som lyftes.

Planeringen inför Almedalen är i full gång. SUHF kommer tillsammans med SFS att ha ett frukostseminarium den 30 juni och den 1 juli blir det en hel eftermiddag i SUHF regi, där aktuella högskolepolitiska frågor ska lyftas och dryftas.