Januari 2015

2015 – ett jubileumsår för SUHF

SUHF bildades den 8 juni 1995, i år alltså för 20 år sedan. Under året ska en jubileumsantologi produceras. Vi har bett ett antal personer, som på olika sätt kommit i kontakt med verksamheten, att bidra. Antologin ska vara färdig till den jubileumskonferens som kommer att hållas i Göteborg den 20 oktober.

Men året kommer att innehålla mycket mer. Redan nu är planeringen av Almedalen påbörjad och det är också ett antal andra seminarier och konferenser. Antalet aktiviteter kommer att öka i jämförelse med tidigare år. Före utgången av januari kommer det att  finnas en lista på hemsidan med alla de arrangemang som planeras.

Den 20 januari har SUHF:s nytillträdda styrelse sitt första möte. Senare den dagen är det möte mellan ministern för högre utbildning och forskning, statrådet Helene Hellmark Knutsson och samtliga rektorer. SUHF har skickat ett brev till statsrådet med ett antal frågor som vi hoppas ska kunna diskuteras. Dessa rör bl.a. SUHF:s ställningstaganden för ett uthålligt styr- och resursfördelningssystem samt synen på kvalitetssystem och utvärderingar och internationalisering.

Vi ser fram emot ett aktivt jubileumsår!