December 2014

Dags för julledighet

Den 11 december hölls årets sista styrelsemöte och den 12 december genomfördes den sista presidiedeagen.

Förutom avtackning av avgående styrelsemedlemmar så hade styrelsen många viktiga frågor på agendan och två intressanta gäster.

Styrelsen diskuterade bl.a. det kommande årets aktiviteter för SUHF och det är bestämt att betydligt fler konferenser/seminarier/utbildningar ska genomföras. Kansliet kommer att ta fram en lista över kommande aktiviteter och lägga på hemsidan. Allt kommer i första skedet inte att ha bestämda datum men listan ska ge en överblick över vad som kommer att genomföras under året.

Gäster var Lars Haikola,  som berättade om läget med utredningen om utbildningsutbudet, och personer från Statskontoret som presenterade sin just släppta rapport om forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Almedalen diskuterades och 2015 blir det en halv dags aktiviteter på onsdagen den 1 juli. Samverkan kommer troligen att vara ett av flera teman. SUHF och SFS kommer också att ha en gemensam aktivitet på tisdagen.

Ett viktigt arrangemang under våren är den konferens/workshop som ett stort antal av SUHF:s medlemmar ska genomföra i Arusha i Tanzania tillsammans med afrikanska partners. Temat är hur högre utbildning kan bidra till UNESCO:s initiativ Education For All.

Presidiedagen innehöll möten med TCO, Sveriges Unga akademi och FORTE. Det finns många frågor som är av gemensamt intresse, bl.a vikten av goda möjligheter till livslångt lärande, tydliga karriärvägar och ökad externrekrytering och mobilitet.

Nu har det dock blivit dags för juluppehåll och jag och kansliet vill önska alla en

God Jul och ett Gott Nytt År.