Oktober 2014

Årskonferens och Förbundsförsamling

I förra veckan hade SUHF sin årskonferens med Handelshögskolan som värd. Temat var internationalisering. Både presentationer och diskussioner rörde både hur internationalisering kan göras och varför det är viktigt. Det gavs lokala och globala perspektiv på frågan. I en avslutande panel deltog tre rektorer, Pam Fredman, Peter Gudmundson, Paula Crabtree samt två näringslivsföreträdare, Carola Lemne och Carl Bennet. Panelen var överens om att lärosäten, näringsliv och offentlig sektor måste samarbeta för att underlätta internationalisering i Sverige och man måste gemensamt kräva att tillsammans med regeringen få ta fram en nationell strategi för internationalisering .

Dagen efter årskonferensen hölls Förbundsförsamling. Mötet inleddes med besök av vår nya minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Statrådet talade om regeringens övergripande mål att bekämpa arbetslösheten och i detta sammanhang om lärosätenas roll och behovet av fler platser. Hon talade också om vikten av internationalisering och av långsiktiga förutsättningar för sektorn. Några av dessa uttalanden har kanske blivit lite ifrågasatta i skenet av de förslag som lagts i budgetpropositionen.

 

På Förbundsförsamlingen fastställdes också verksamhetsplanen. Under 2015 ska SUHF bl.a. ha mer utåtriktade aktiviteter i form av konferenser och seminarier. Utredare Harriet Wallberg besökte Förbundsförsamlingen och presenterade sitt förslag till nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Förslaget, som ligger väl i linje med SUHF:s  förslag, mottogs positivt, men mycket arbete återstår.

SUHF:s styrelse för den kommande perioden utsågs. Ny ordförande från årsskiftet blir Helen Dannetun , rektor vid Linköpings universitet och ny vice ordförande Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet. Nya ledamöter är Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet,  Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet, Björn Brorström, rektor vid Högskolan Borås samt Susanne Kristensson, universitetsdirektör vid Lunds universitet.

Det bestämdes också att SUHF under nästa år regelbundet ska presentera ett internationellt nyhetsbrev på sin hemsida. Vi hoppas att detta kan komma igång i februari.