September 2014

En fullspäckad höst

Arbetet inom SUHF är i full gång. Många arbetsgrupper har redan haft höstens första möte.

Under hösten kommer SUHF att anordna ett många seminarier och konferenser. Allt kommer att presenteras på vår hemsida: http://www.suhf.se/konferenserseminarier

Några exempel är ett seminarium om det föreslagna kvalifikationsramverket den 23 september, ett erfarenhetsutbyte kring Science without boarders den 29 september, och naturligtvis årskonferensen den 21 oktober. Mer kommer under både november och december.

SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor följer med intresse den utredning om det nationella kvalitetssystemet för högre utbildning som Harriet Wallberg arbetar med. Gruppen har också just initierat ett arbete avseende forskningsfinansiering med syfte att lära mer om andra länders system och tänkbara framgångsfaktorer.

Jag har också varit med universitetsdirektörerna på en studieresa till Brasilien, en resa som genomfördes i slutet av augusti. Det var verkligen intressant och lärorikt att få se och höra hur detta, både storleks- och befolkningsmässigt, enorma land tacklar utmaningen att erbjuda högre utbildning till fler och fler. Samarbete mellan utbildning, forskning och innovation var också i fokus. Det ryktas om en fortsättning på satsningen Science without boarders och de vi talade med höll med om att Sverige borde kunna vara en mycket större mottagare av studenter i kommande utlysningar.