Juni 2014

Almedalen och sen sommarsemester

Nästa vecka är det många som drar till Visby för att delta i Almedalsveckan. SUHF satsar stort i år och ordnar en heldag där högskolpolitiska  frågor står på agendan. Dagen är den 2 juli och vi ska tala om resursfördelning, högskolans behov av större frihet, den högre utbildningens roll och om jämställdhet i högskolan. SUHF ordnar också ett seminarium tillsammans med SFS den 1 juli och detta kommer att handla om internationalisering. Vi hoppas på stor uppslutning och mycket engagemang i diskussionerna.

Våren har varit innehållsrik. Vi har arbetat med utredningar och diskuterat dessa på förbundsförsamlingen. De ligger nu till grund för ställningstaganden som kommer att presenteras i Almedalen. Under våren har vi också genomfört en mycket uppskattad hearing om frågan om självständighet och det finns nu en agenda för hur vi kommer att arbeta vidare med frågan under kommande höst och vår. Systemet för utvärdering av högre utbildning har också stått i fokus och den debattartikel, underskriven av samtliga rektorer, som publicerades i Brännpunkt den 13 april visade på stor enighet i hur sektorn vill att systemet utvecklas. Harriet Wallberg Henriksson, som i samma veva fick uppdraget att utreda systemet och som också blivit kansler, har visat intresse för SUHF:s förslag och vi ser fram emot samarbete under hösten.

Inför hösten planeras nu årskonferensen den 21 oktober på Handelshögskolan. Den ska handla om olika aspekter på internationalisering. Vi funderar också på vad som ska priorieteras i verksamhetsplanen för 2015, då vi bl.a. ska genomföra en workshop i Afrika och fira 20-årsjubileum.

Men innan allt detta ska vi ha semester. Kansliet kommer dock att vara bemannat så när som på tiden 25 juli till och med 5 augusti.

Jag önskar alla en skön sommarledighet!