Mars 2014

En vecka i Amazonas

mars 28, 2014 00:00

Den 17-21 mars hade International Association of Universities (IAU) möten i Peru i en stad som heter i Iquitos och ligger mitt i Amazonas. Staden går bara att nå med båt eller flyg och har någonstans mellan 400 000 - 1 000 000 invånare (uppgifterna varierar). Siffran är osäker eftersom inflyttningen från byar i regnskogen är okontrollerad och omfattande. Den skapar problem. Iquitos är varmt och fuktigt, den genomsnittliga luftfuktigheten är 85 %.

Veckan inleddes med styrelsemöte för IAU. Sedan 2013 är Pam Fredman och jag ledamöter i styrelsen. Förutom ”vanliga” ärenden som ekonomisk redovisning och rapportering om pågående verksamhet ägnades mycket tid åt att diskutera vision och mission. IAU:s roll ska vara ”promotion and advancing the role of higher education in society” och organisationen ska ha en diversifierad global medlemskara. Det svåra arbetet att prioritera bland alla lovvärda aktiviteter var inte lätt.

Styrelsemötet följdes av konferens med temat ”Blending Higher Education and Traditional Knowledge for Sustainable Development”. Värdar var det lokala universitetet Universidad Cientifica del Peru (UCP). Pam talade om arbetet med hållbar utveckling vid Göteborgs universitet.

Ledningen från universitetet Kwazulu natal i Sydafrika och andra talade om hur ursprungsbefolkningars kunskap måste respekteras och tillvaratas. Företrädare för UNESCO menade att högre utbildning måste göra sin röst hörd nu för att få den plats den bör ha då nästa agenda efter milleniemålen nu formuleras.