Februari 2014

En givande presidiedag

SUHF:s ordförande, vice ordförande och jag som generalsekreterare har några gånger per termin så kallade presidiedagar. Då träffar vi företrädare för olika myndigheter, för departement, politiska partier, arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och naturligtvis företrädare för studenterna.

Fredagen den 14 februari var en presidiedag som gav oss tillfälle att prata om utvecklingen av utvärderingssystemet för högre utbildning med kansler Lars Haikola och om det pågående arbetet med ett nytt system för fördelning av resurser för forskning med Vetenskapsrådets tillförordnande generaldirektör Sven Stafström. Planerna för utvärderingssystemet för utbildning är ganska omfattande och inrymmer bl.a. en önskan om att få med även kurser som nu hamnat utanför och att använda bredare underlag. VR arbetar  med förslag där resurser ska fördelas baserat på excellens men också samhällsnytta och utvecklingsfaktorer.

SFS företrädare, ordförande Erik Arroy och vice ordförande Erik Pedersen, var också på besök och en stor del av diskussionen rörde SFS:s arbete med förbättrade villkor vad gäller sjukförsäkring för studenter. Bl.a. kravet på möjlighet till deltidssjukskrivning. Vi talade också tema för vår gemensamma aktivitet i Almedalen till sommaren.

Det sista mötet var med företrädare för organisationen Almega, Jusek, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Dessa har inom ramen för tjänstesektorns samarbetsavtal tagit fram ett kunskapsunderlag inom området utbildningssamverkan. Författaren till underlaget är professor Lars Bengtsson vid Lunds universitet som också var med vid mötet. Det blev en mycket intressant diskussion om framgångsfaktorer och hur samverkan bäst kan utvecklas och stödjas.