Januari 2014

En bra och viktig dialog

Arbetet har satt igång igen med full fart efter juluppehållet och den 17 januari ordnade SUHF det första seminariet för det här året.

Dialogseminariet hölls för tredje året i rad och har som mål att vara en möjlighet för lärosäten och finansiärer att diskutera och utbyta erfarenheter. På agendan stod frågor om indirekta kostnader, oförbrukade bidrag, villkor för stipendiater och internationell forskarmobilitet. Det finns mycket samsyn och när det gäller uppföljning av oförbrukade bidrag kommer arbetet att fortsätta i en gemensam arbetsgrupp. Intresset för seminariet var stort och med stor sannolikhet återkommer det nästa år.

En annan viktig dialog står på agendan denna vecka då Jan Björklund träffar alla rektorer vid den årliga sammankomsten i Steningevik. Vi hoppas att frågor om ökad självständighet, om den långsiktiga utvecklingen av sektorn och om internationalisering ska stå på dagordningen.

Planeringen för Almedalen pågår redan för fullt och detsamma gäller för ett stort antal andra aktiviteter som ska ske under våren. Så snart vi har information klar så lägger vi ut på hemsidan, så glöm inte att titta med jämna mellanrum.