December 2013

Bra diskussioner om att leda för kvalitet och viktiga framtidsfrågor.

Den 5 december anordnade SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor en konferens på temat Att leda för kvalitet i utbildning, forskning och forskarutbildning. Det blev en dag med många intressanta inlägg. Göran Sandberg, fd. rektor vid Umeå universitet och nu vid Wallenbergstiftelsen inledde och talade om att leda för kvalitet i forskning. Göran betonade internationalisering som mycket väsentligt. Kollegial samsyn om visioner är en annan viktig faktor som han lyfte fram.

Ellen Hazelkorn från Dublin Institute of Technology talade om att leda för kvalitet i utbildning. Ellen gav en mycket bred beskrivning av pågående arbete på Europanivå och i USA. Studenternas perspektiv presenterades av Blaze Todorovski, från European Student union. Staffan Edén, vicerektor från Göteborgs universitet, talade om forskarutbildning, först själv och sedan tillsammans med en panel där Helen Dannetun, rektor i Linköping, Ingrid Elam, dekan i Göteborg samt Johan Svantesson Sjöberg, forskarstuderande i Lund, deltog. Staffan tog upp de olika intressen som påverkar forskarutbildning och tyckte att vi kan bli bättre på att definiera mål. Mycket av diskussionen rörde forskarskolor, som på många sätt framstår som bra miljöer, men vikten av en  god ”hemmamiljö” på institutionen kan och ska de inte ersätta.

 

För att driva arbetet i anslutning till SUHF.s manifest finns ett utskott till styrelsen kallat programutskottet. Vid programutskottets senaste möte redovisades läget i de två utredningar, kring den högre utbildningens användning och kring resursfördelning, som pågår. Det ser ut som om dessa kommer att ge mycket bra underlag för att driva framtidsfrågor.

Ökad självständighet är en annan fråga som står högt på dagordningen och ett arbete har inletts. En hearing för att lyfta fram sektorns synpunkter är planerad till slutet av april. Håll utkik!