Augusti 2013

En spännande höst

Sommaren har varit fantastisk, strålande väder och för min del också trevliga resor och mycket social samvaro med familj och vänner.

Almedalen, som var den sista arbetsveckan för semestern, var mycket intressant. SUHF:s seminarier var välbesökta och Manifestet, som diskuterades vid lunchseminarium på onsdagen, kommer att ligga till grund för mycket av det kommande arbetet. Lite bilder från seminariet finns på vår hemsida. Styrelsen har utsett ett programutskott som ska driva arbetet med Manifestet vidare och detta utskott har sitt första möte nu på fredag. Alla ser verkligen fram emot att komma igång.
Under sommaren kom flera viktiga remisser tyvärr med alltför korta svarstider. En remiss om antagning av studieavgiftsskyldiga studenter, en om övningsskolor och den länge väntade remissen om högskolestiftelser. Den sistnämnda hoppas vi få längre tid att besvara än vad som först var tänkt. Den förstnämnda innehöll flera angelägna reformer och lärosätena har tillstyrkt.

Under hösten finns redan ett stort antal aktiviteter inbokade och mer kommer säkert att tillkomma. Läs mer om SUHF:s kommande arrangemang på http://www.suhf.se/konferenserseminarier
 

Det är roligt att vara tillbaka och jag ser fram mot en spännande höst.