Juni 2013

Almedalen och sen sommarledighet

Nästa vecka är vi på plats i Almedalen tillsammans med många tusen andra besökare, jag hör siffran 20 000 nämnas! En genomgång av programmet som gjorts av kansliet visar att ungefär 170 av de totalt 2200 anmälda seminarierna har koppling till utbildning, forskning och innovation/samverkan. Det visar på stort intresse för sektorns frågor och jag ser verkligen fram emot att få ta del av så mycket som möjligt. Schema för dessa sektorsrelaterade seminarier finns på vår hemsida.

SUHF ordnar självt två seminarier, ett frukostseminarium på tisdagen tillsammans med SFS om utbildningens användbarhet och ett lunchseminarium på onsdagen med koppling till den nyligen fastställda Manifestet för dialog om den svenska högskolan 2030. Välkomna!

Vårens arbete har varit intensivt, många skrivelser, och många möten och välbesökta konferenser i SUHF:s regi. Det är verkligen roligt att det finns så stort intresse av att delta i Förbundets aktiviteter. Våren har också inneburit förändringar inom kansliet då två medarbetare har slutat och två nya har börjat i denna månad. Det känns mycket bra med Ingela och Linda på plats.
Efter Almedalen tar semestern vid för min del men kansliet kommer att vara bemannat i stort sett hela sommaren.

Med önskan om en skön sommarledighet och på återseende i augusti
 

Intressant diskussion om betygssättning

juni 05, 2013 00:00

Den 4 juni genomfördes ett seminarium på temat ”Betygssättning i svensk högre utbildning – ett hinder för mobilitet?”

Mats Edvardsson från Göteborgs universitet och SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor gav en introduktion till frågan och ett internationellt perspektiv presenterades av Rosalind Duhs från University College London. Den bild som framträder är att svensk högre utbildning använder sig av många olika betygsskalor och att detta skapar problem vid mobilitet både för utresande och inresande studenter. Runt om i världen har man ofta många betygssteg men i Sverige är modeller med U/G och U/G/VG vanligt förekommande. Max Scheja pratade sedan om målstyrning och lärande. Ulf Dalnäs från Göteborgs universitet var moderator.

Prorektorer, dekaner, lärare, internationella koordinatorer, pedagoger, studenter m.fl. deltog i de intressanta diskussionerna som berörde hur detta påverkar svenska studenters möjligheter att konkurrera internationellt, reaktionen från samarbetspartners runt om i världen som förväntar sig en större differentiering av betyg och också hur betygssättning påverkar förhållningssättet till lärandet.

Den avslutande panelens slutsats var att synen på en flergradig betygsskala tycks ha förändrats sedan frågan diskuterades i samband med införandet av Bologna. Många fler ser idag fördelar med en större differentiering och också fördelar med ett enhetligt nationellt system.

Diskussioner och slutsatser kommer att sammanställas och lämnas till SUHF där fortsatt diskussion måste ske, bl.a. i samband med Förbundsförsamlingen den 23 oktober på KTH.