Januari 2013

Möten i Steningevik och Istanbul

Veckan 21 till 25 januari var fylld av givande möten.


SUHF:s nya styrelse träffades i Steningevik eftersom det direkt efter styrelsemötet var dags för det årliga mötet för samtliga rektorer, ett möte som av tradition hålls i just där. Styrelsen pratade mycket om det kommande årets arbete med viktiga händelserna som våra förbundsförsamlingar, våra seminarier i Almedalen och den arbestgivardag som vi ska anordna den 12 november.
 

Då alla rektorer anlänt kom också minister Björklund och statssekreterare Honeth. Jan Björklund redogjorde för sin syn på bl.a. utbildningsuppdragen, kvalitetsutvärderingssystemets utveckling, behovet av förändringar avseende avgiftsstudenter och de svåra frågorna avseende EU:s kommande budget för forskning och utbildning. Samtalsklimatet var mycket gott och det tycks finnas en stor öppenhet för inspel. Rektorerna träffade också Kansler, Lars Haikola, GD för UHR, Lars Melin och GD för VR, Mille Millnert. Myndigheterna UKÄ, UHR och VR har alla nya uppdrag och synpunkter från rektorerna togs emot med stort intresse.
 

Oron kring EU:s budget var en central fråga också vid de möten som tilldrog sig i Istanbul under den senare delen av veckan, nämligen EUA:s generalsekreterar- och council möten. I övrigt gavs vid dessa möten redogörelse för kartläggning av läget avseende arbetet med fullkostnadsredovisning vid lärosäten runt om i Europa och en bra sammafattning avseende MOOC (Massive Open Online Courses) där EUA också beslutade om en att inrätta en liten ”task force”.
 

Vid den avslutande middagen, då ett stort antal turkiska rektorer också anslutit, höll Turkiets utrikesminister ett tal där vikten av bildning inom all utbildning var ett tydligt budskap.
 

En viktig dialog

Uppåt 90 personer deltog den 18 januari i SUHF:s dialogseminarium för finansiärer och lärosäten.

På agendan stod redovisning av läget gällande fullkostnadsredovisning runt om i världen, det nationella läget avseende indirekta kostnader och när det gäller den nyligen införda fyraåriga meriteringsanställningen. Från finansiärshåll redovisades synen på de indirekta kostnadernas storlek och en utvärdering av förändrade beredningsformer. Från VR gavs en redovisning av läget gällande system för forskningsinformation (utvecklingen av Sweden ScienceNet) och data kring forskarmobilitet. Alla presentationer kommer att kunna återfinnas på SUHF:s hemsida.
 

Dialogen är viktig. Den visar att skilda ståndpunkter som finns särkskilt gällande synen på indirekta kostnader men bara genom att redovisa och förklara olika synsätt kan arbetet gå vidare och försåtelsen öka.
 

SUHF:s dialogseminarium kommer därför att återkomma i januari 2014. Då hoppas vi på lika stort engagemang och vilja till dialog.