December 2012

Sista styrelsemötet för året

december 20, 2012 13:10

SUHF:s styrelse sammanträdde den 19 december. Det var det sista styrelsemötet under innevarande mandatperiod och därmed avtackning av avgående ledamöter. Pam Fredman som är ordförande framförde ett stort tack för alla goda insatser till Kerstin Norén , rektor för Högskolan Väst och Peter Gudmundsson, rektor för KTH.
 

Styrelsen hade ett flertal besök under mötet och fick möjlighet att diskutera med Lars Haikola om UKÄ:s nya uppdrag angående chefsutbildning, med generaldirektören för VINNOVA, Charlotte Brogren, om  uppdraget att fördela medel för samverkan och med generaldirektören för VR, Mille Millnert, om VR:s arbete med att ta fram förslag på en ny resursfördelningsmodell baserad på peer-review. Uppdragen innebär stora utmaningar och fortsatt samarbete och diskussioner med lärosätena är av största vikt.

Julledigheten står för dörren och jag önskar alla en skön avkoppling och tid att umgås med familj och vänner. Själv kommer jag att tillbringa juldagarna i ett vintrigt Stockholm och därefter njuta av sevärdheter, sol och bad i Indien. Väl mött i januari!
 

Besök i Helsingfors

december 13, 2012 08:38

SUHF:s kansli har varit på besök hos sin motsvarighet i Finland, UNIFI. Vi träffade tre mycket trevliga och engagerade personer och diskuterade högskolelandskap, politiska förutsättningar och jämförde arbetssätt. Oerhört givande!
 

Det faktum att Finlands universitet är betydligt mer autonoma sedan 2010 och att man i Finland har två organisationer, en för universiteten och en för det som i Finland benämns yrkeshögskolor, ger märkbara skillnader för arbetet.
 

Vi besökte också FINHEEC (Finnish Higher Education Evaluation Council) och lärde oss mycket om det sätt utvärderingarna genomförs och hur de har mottagits och fungerat. Vi imponerades också av det förtroendefulla samarbete som tycks finns mellan denna organisation, ministeriet och lärosätena.
 

Ett finskt julbord hanns också med och det innehöll en hel del nya smakupplevelser.
 

Forskningsutvärderingar

december 06, 2012 10:16

Den 4 december samlade SUHF:s Expertgrupp för kvalitetsfrågor personer från lärosäten där forskningsutvärderingar har genomförts den senaste tiden. Syftet var att utbyta erfarenheter. Modellen för utvärderingen, peer review teamens utformning, ”units of assmessment”, bibliometrins betydelse och användning, huruvida samverkan och nyttan också utvärderats var några av de aspekter som togs upp.


Det är särskilt intressant att diskutera erfarenheter från de genomförda utvärderingarna just nu eftersom Vetenskapsrådet har fått till uppgift att utreda en framtida forskningsutvärdering baserad på peer review för hela landet. Regeringen skriver i Forsknings- och innovationspropositionen att VR tillsammans med övriga statliga forskningsråd ska ”utreda och lämna förslag på ett resursfördelningssystem som gör det möjligt att fördela anslag till universitet och högskolor innefattande kollegial bedömning av universitets och högskolors kvalitet och prestation i forskning inkluderande såväl vetenskapliga bedömningar som bedömning av dess relevans och nytta för samhället.” Sannerligen inte en lätt uppgift!
 

Representanter från VR deltog vid mötet och fick förhoppningsvis med sig många kloka synpunkter att beakta i det fortsatta arbetet. SUHF kommer att följa VR:s fortsatta arbete så nära som möjligt och generaldirektören kommer till SUHF:s styrelse den 19 december och till ett möte med samtliga rektorer den 22 januari.
 

Higher Education and the Global Agenda

december 01, 2012 11:19

Detta var temat för det möte som International Association of Universities (IAU) under den gångna veckan har genomfört i San Juan, Puerto Rico.
 

SUHF blev medlemmar i IAU för ett par år sedan som ett led i att vara mer internationellt engagerat. Mötet har verkligen inneburit möjligheter till internationella kontakter med 100-tals deltagare från hela världen närvarande. Här har bl.a. universitetens roll för framtidens utmaningar, socialt engagemang, breddad rekrytering, möjligheter och utmaningar med OER och internationaliseringens goda men ibland också mindre goda sidor diskuterats.
 

IAU har samtidigt haft sitt årsmöte med verksamhetsplan, budget, dokument om ”affirming academic values in internationalisation of higher education”och” guidelines for an institutional code of ethics in higher education”. Det har också varit val av ny styrelse för den kommande 4-års perioden. Vi kommer att ha stora möjligheter att påverka arbetet då Pam Fredman är invald som rektor för GU och även jag har fått en plats som representant för nationella organisationer.
 

Det har varit en mycket givande vecka i det varma och soliga Puerto Rico men nu går resan åter till ett vintrigt Stockholm.