SUHF:s yttrande över Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

4 april 2019

SUHF har lämnat synpunkter på Internationaliseringsutredningens slutbetänkande Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, SOU 2018:78.

Läs yttrandet här.