Gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning

11 juni 2019

Den 13 mars 2019 fastställde SUHF:s förbundsförsamling ett gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning. Ramverket är nu översatt till engelska.

Ramverket är en minsta gemensamma nämnare som samtliga lärosäten kan enas om beträffande vad som är centralt vid kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning.

Lärosätena är med sin kunskap om forskningens förutsättningar, processer och resultat de aktörer som är bäst skickade att sätta dessa ramar, vilka både ger stöd för lärosätenas eget kvalitetsarbete och UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.

Gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning / Joint framework for HEIs’ research quality assurance and enhancement systems, REV