Aktuellt > Internationellt nyhetsbrev

Internationellt om högskolan

SUHF har publicerat ett internationellt nyhetsbrev under närmare tre år. SUHF:s styrelse har beslutat att det internationella nyhetsbrevet upphör vid årsskiftet 2017/18. Om det blir fortsättning i någon form är för närvarande oklart. Huvudanledningen till att brevet läggs ned är att brevet huvudredaktör Gunnar Enequist går i pension.

Läs mer om nyhetsbrevet i dokumentet till höger. Nyhetsbreven från 2015 och 2016 finns samlade i mappar till vänster.

 

Enkät till läsare

SUHF:s har genomfört enkät till läsare av det internationella nyhetsbrev: Sammanställning av enkätsvar

Källor till nyhetsbrevet

Under de närmare tre år som SUHF:s nyhetsbrev har producerats, har ett drygt tjugotal källor använts. I dokumentet ovan Internationellt om högskolan - Källor görs ett försök att beskriva och i någon mån värdera dessa källor för nyhetsbrevet.