Nätverk > Sekreterarnätverket

Sekreterarnätverket

Sekreterarnätverket är ett mångårigt nationellt nätverk som består av rektorssekreterare, sekreterare för universitetsdirektör eller förvaltningschef på SUHF:s medlemslärosäten.

Nätverket träffas minst en gång per år i SUHF:s regi för att diskutera sin gemensamma yrkesroll samt utbyta erfarenheter. 

Nästa nätverksträff är den 3-4 oktober 2019

Årets träff kommer att äga rum på Karlstads universitet.

Nu är anmälan stängd. Tack för alla anmälningar.

Nu ser vi fram emot mycket givande diskussioner!

Inbjudan och anmälningslänk till träffen har även skickats ut per mejl. 
Kom ihåg att både anmäla dig samt att boka ditt hotell!

Varmt välkommen till nästa sekreterarnätverksträff!

Hälsningar,
Arbetsgrupp 2019

 Sekreterarnätverket, hösten 2015.
 

Arbetsgruppen för nätverksträffen 2019:

Kicki Eriksson, KaU (kristina.eriksson@kau.se)
Anita Braun, MaU (anita.braun@mah.se) 
Regina Andreasson, GU (regina.andreasson@gu.se)
Viktoria Tössberg, GU (viktoria.tossberg@gu.se)
Åsa Sörqvist, GU (asa.sorqvist@gu.se)
Maria Åberg Andersson, LTU (maria.aberg-andersson@ltu.se)

För frågor kring Sekreterarnätverket går det bra att kontakta Pia Vallgårda.

 

Kontakt

Nätverksträffar

2005 Såstaholm
2006 Lejondals slott
2007 Hasseludden
2008 Chalmers
2009 Karlstad
2010 Kalmar
2011 KTH, Dans- och Musikhögskolan
2012 Malmö och Lund
2013 Luleå
2014 Linköping och Norrköping
2015 Östersund
2016 SLU/Uppsala
2017 KTH
2018 Gävle
2019 Karlstad (planering pågår)