Nätverk > LOD - nätverk för ledarutvecklare på universitet och högskolor i Sverige

LOD - nätverk för ledarutvecklare på universitet och högskolor i Sverige

LOD (Leadership and Organizational Development) bildades för närmare 10 år sedan av några ledarutvecklare på svenska lärosäten. Syftet var att utbyta erfarenheter med varandra.

Från början bestod gruppen av en handfull personer. Idag träffas närmare 30 ledarutvecklare någon gång per år för att lära av varandra. Nätverket har även gjort spaningsresor ut i världen samt deltagit i utbildningar och certifieringar tillsammans.

Följande personer är med i nätverket idag:

Namn

Lärosäte

Mejl

Sofia Honsberg Chalmers

sofia.honsberg@chalmers.se

Helén Lejon Chalmers

helen.lejon@chalmers.se

Maria Thorén-Karlström

Chalmers

maria.thoren-karlstrom@chalmers.se

Annette Johansson  Göteborgs universitet

annette.johansson@gu.se

Ylva Berggren

Göteborgs universitet

ylva.berggren@gu.se

Magnus Åkesson

Göteborgs universitet

magnus.akesson@gu.se

Ulrika Dagman

Högskolan i Skövde

ulrika.dagman@his.se

Mats Appladahl

Högskolan Kristianstad

mats.appladahl@hkr.se

Peter Karlsson 

Karlstads universitet

peter.b.karlsson@kau.se

Sandra Helminen

Karolinska Institutet 

sandra.helminen@ki.se

Christina Westin-Bohman

Karolinska Institutet 

christina.westin-bohman@ki.se

Johanna Ekander

KTH

ekander@kth.se

Heather Forsyth

Linköpings universitet

heather.forsyth@liu.se

Lotta Löfgren-Markör

Linköpings universitet

lotta.lofgren-markor@liu.se

Monika Rissanen

Linköpings universitet

monika.rissanen@liu.se

Maria Gruvstad

Linnéuniversitetet

maria.gruvstad@lnu.se

Marion Tersmeden

Linnéuniversitetet

marion.tersmeden@lnu.se

Yael Tågerud

Linnéuniversitetet

yael.tagerud@lnu.se

Carina Mattsson

Luleå tekniska universitet

carina.mattsson@ltu.se

Birgitta Reisdal

Lunds universitet

birgitta.reisdal@pers.lu.se

Mats Hagwall

Lunds universitet

mats.hagwall@pers.lu.se

Cecilia Agrell

Lunds universitet

cecilia.agrell@pers.lu.se

Christine Blomquist

Lunds universitet

christine.blomquist@fek.lu.se

Ina Roman

Lunds universitet

ina.roman@pers.lu.se

Cristina Liljeroth

Malmö universitet

cristina.liljeroth@mau.se

Josefine Uppgården

Malmö universitet

josefine.uppgarden@mau.se

Per Andersson

SLU

per.andersson@slu.se

David Beskow

SLU

david.beskow@slu.se

Eva Jeppson-Eldrot

SLU

eva.jeppson.eldrot@slu.se

Niklas Lundblad 

SLU

niklas.lundblad@slu.se

Rebecca Brinch

Stockholms universitet

rebecca.brinch@su.se

Lise-Lott Lundberg

Stockholms universitet

lise-lott.lundberg@su.se

AnnaLena Lundin Nyysti

Stockholms universitet

annalena.lundin.nyysti@su.se

Karin Steffensen

Stockholms universitet

karin.steffensen@su.se

Nina Vettergren

Stockholms universitet

Nina.Vettergren@su.se

Matts Björklund

Umeå universitet

matts.bjorklund@umu.se

Anna Mothander

Umeå universitet

anna.mothander@umu.se

Cajsa Ekstav

Uppsala universitet

cajsa.ekstav@uadm.uu.se

Carin Eriksson Lindvall

Uppsala universitet

carin.eriksson-lindvall@uadm.uu.se

Rabbe Hedengren

Uppsala universitet

rabbe.hedengren@uadm.uu.se

Karolin Johansson

Uppsala universitet

karolin.johansson@uadm.uu.se

Susanne Vikström

Uppsala universitet

susanne.vikstrom@uadm.uu.se

Gunilla Zettergren

Örebro universitet 

gunilla.zettergren@oru.se

Kontakt

För ytterligare upplysningar kontakta Lotta Löfgren-Markör.