Konferenser > Rundabordssamtal om lärarutbildning, 21 oktober 2019

Rundabordssamtal om lärarutbildning, den 21 oktober 2019

Välkommen till rundabordssamtal om samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman – nyckeln för att stärka Sverige som kunskapsnation.

Datum: 21 oktober 2019
Tid: kl.10.00 – 13.00. Registrering från 9.30. Lunch 12.00 – 13.00.
Plats: Dalarnas Hus. Adress: Vasagatan 46, Stockholm.
Program: Inledning följt av samtal i mindre grupperingar. Mötet avslutas med summering och lunch. 

SUHF bjuder tillsammans med den nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten med praktiknära forskning (ULF) in till rundabordssamtal för att diskutera långsiktiga lösningar för den viktiga relationen mellan lärosäten och skolhuvudmän som gynnar såväl elevers som studenters utbildning. Hur skapar vi långsiktiga förutsättningar för samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän, bland annat hållbara former för samverkan och finansiering? Hur garanterar vi övergången från försöksverksamheten ULF till reguljär verksamhet? Hur kan en framtida finansiering se ut? Krävs en regional struktur? Hur kan en sådan i så fall utformas?

Målgrupp

Samtalet vänder sig till nationella organisationer och myndigheter inom området samt lärosätesledningar (en person per lärosäte). Antalet platser är begränsat. 

Anmälan och konferensavgift

Länk till anmälan.

 

Sista anmälningsdag är den 13 september 2019. 

Konferensavgiften är 1000 kr för statliga myndigheter. För övriga är avgiften 1250 kr inkl. 250 kr moms.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 13 september 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift om 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela deltagaravgiften.

Välkommen!
SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildning

Vid frågor kontakta Linda Gerén, SUHF.