Konferenser > Kvalitet i administration, den 22 aug 2019

Kvalitet i administration och stödverksamhet vid lärosäten, 22 augusti 2019

SUHFs arbetsgrupp kvalitet i administrationen bjuder in till en heldag på Södertörns högskola.

Under dagen kommer kvalitet inom administration och stödverksamhet vid svenska universitet och högskolor att diskuteras ur olika synvinklar. Det blir såväl studentperspektiv som presentationer från de lärosäten vars kvalitet har granskats, panelsamtal och workshops. Se mer om innehållet i programmet.

Målgrupp

Målgrupp är alla intresserade som arbetar inom fältet administration/ledning vid vid svenska universitet och högskolor. 

Tid och dag

Torsdagen den 22 augusti 2019. Registrering och kaffe från kl. 09:00. Konferensen startar kl. 10:00 och avslutas kl. 16:00.

Plats

Södertörns högskola
Lokal: Aulan, Alfred Nobels allé 7.

Parallella seminarier

Under eftermiddagen genomförs fyra parallella seminarier. Du väljer själv på plats vilken du vill gå på av spår A, B, C eller D. Se "abstracts" till höger på denna sida. 

Anmälan 

Anmälän är stängd. Sista anmälningsdag var den 19 juni. 

Vid frågor om anmälning eller betalning kontakta konferensservice

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1 150 kr för statliga myndigheter, och för övriga 1 437,50 kr inkl 287,50 kr moms. Lunch och kaffe ingår. Sista anmälningsdag är förlängd till den 19 juni.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 10 juni 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid avanmälan efter den 10 juni ska deltagaravgiften betalas. Lunch ingår.

Välkommen!

Arbetsgruppen kvalitet i administrationen, läs mer 

Frågor

Vid frågor om programmet kontakta Eva Öqvist, Stockholms konstnärliga högskola och ordförande för arbetsgruppen. Vid frågor om anmälning eller betalning kontakta konferensservice.

Abstracts för seminarier: välj A, B, C eller D

Agenda