Konferenser

SUHF:s konferenser och seminarier

SUHF anordnar ca 25 konferenser/seminarier/workshops per år. I kalendern och i årsöversikten till höger framgår vilka konferenser som ges i SUHF:s regi under året. Endast de konferenser och seminarier där tidpunkt är fastställd finns i listan, varför årsöversikten uppdateras kontinuerligt.

Anmälan

Anmälan till SUHF:s konferenser gör du via konferensens informationssida där det finns en anmälningslänk för öppna konferenser. Om anmälningslänk saknas är konferensanmälan stängd och det är för sent att anmäla sig. Aktuella konferenser finns till vänster.

Frågor

För eventuella allmänna frågor kontakta kansliet, e-post: Pia Vallgårda. För frågor om programmet kontakta ansvarig för respektive konferens. Specifika frågor kring din anmälan eller betalning ställs till vår konferensservice

Konferensdokumentation

Presentationer, program, deltagarförteckningar och liknande finner du via denna länk

konferens_SUHF.jpg

Årsöversikt 2019

Januari

18: Dialogseminarium, Finlandshuset, Stockholm, för högskoleledningar och forskningsfinansiärer

28: Workshop om internationella och interkulturella perspektiv i undervisningen, KI, för rektorer/vicerektorer med ansvar för internationalisering, ansvariga inom det pedagogiska stödet samt studentkårsrepresentanter

Februari

Mars

April 

Maj

10: Forum för bibliotekschefer, vårkonferens. För bibliotekschefer

15: Ökad rörlighet mellan yrkeshögskolan och högskolan, Företagsekonomiska institutet, Stockholm, för alla intresserade

20: Inspirationsdag för ekonomer i högskolan, Norra Latin, Stockholm. Konferens med seminarier om ekonomi och redovisning vid universitet och högskolor, för alla intresserade ekonomer

21-22: Nordic Rectors' Conference, Uppsala University, Campus Gotland, Visby, for Vice-Chancellors from all Nordic countries

Juni 

Juli

Augusti

22: Kvalitet i administration/stödverksamhet, heldag på Södertörns högskola

September 

26: Högskolesektorns styrning och ledning, Spårvagnshallarna, Stockholm, för personer med administrativa eller akademiska ledningsuppdrag samt kvalificerade handläggare i ledningsstöd, antalet platser är begränsat.

Oktober

3: Europauniversitet

21: Rundabordssamtal om lärarutbildning, Dalarnas Hus, Stockholm. En ledningsperson/lärosäten med lärarutbildning. Nationella organisationer och myndigheter inom området bjuds in. Antalet platser är begränsat.

22: SUHF:s årskonferens, Karolinska Institutet, Solna

23: Förbundsförsamling, Karolinska Institutet, Solna

November 

12: Arbetsgivardagen, för rektorer, förvaltnings- och personalchefer, Stockholm.

14-15: HfR:s höstkonferens, Hotel Riverton, Göteborg, för ekonomichefer, planeringschefer m.fl.

19: IFFIS2019 - Infrastruktur för forskningsinformation i ett öppet vetenskapssystem, Norra Latin, Stockholm, för dig som arbetar med att ge stöd i någon del av forskningsprocessen

21-22: Höstkonferens Forum för bibliotekschefer, för lärosätenas bibliotekschefer.

27: Avslutningskonferens för SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor, Stockholm.

December

 

Årsöversikt 2020

Januari

24: Dialogseminarium, Finlandshuset, Stockholm, för högskoleledningar och forskningsfinansiärer

Februari

Mars

18: Förbundsförsamling, Karlstads universitet

April 

Maj

Juni 

Juli

Augusti

September 

Oktober

20: SUHF:s årskonferens, Röda Korsets Högskola, Flemingsberg

21: Förbundsförsamling, Röda Korsets Högskola, Flemingsberg

November 

December