Arbetsgrupper > Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare

Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare

Sedan juni 2016 har SUHF arbetat med nationella samordningsfrågor och stöd till de svenska lärosäten som är intresserade att ansluta till den Europeiska stadgan för forskare. I samarbete med Adnobis, konsult Charlotta Fransén, har ett nationellt samordnat stödprogram tagits fram.

Kort sammanfattning av stödprogrammets upplägg

  • En sammanställning och juridisk jämförelse av stadgans innehåll med svenska lagar och förordningar
  • En inledande konferens den 21/2 2017 med syfte att informera om stadgan och dess innebörd
  • Två seminarieserier med syfte att hjälpa intresserade lärosäten att ansluta till stadgan.

Den första seminarieserien, omfattande åtta seminarier, varav ett förlagt till Bryssel, genomfördes den 20 april 2017 – 14 januari 2018. Den andra seminarieserien, omfattande fem seminarier, genomfördes den 6 september 2018 – 17 januari 2019. Innehåll till stödprogrammet för denna andra seminarieserie finns samlat i "dokumentation"

Kort sammanfattning av deltagande, utfall och prognos

Första seminarieserien

Sex lärosäten har genomgått hela programmet. Av dessa har tre lärosäten hunnit lämnat in sin ansökan och fått den godkänd i sin helhet. Av resterande tre lärosäten väntas två klara att lämna in sina ansökningar under 2019.

Andra seminarieserien 

Fem lärosäten har genomgått hela programmet. Av dessa väntas tre lärosäten lämna in ansökan under 2019, ett lärosäte har påbörjat processen med mindre försening och ett lärosäte fått dispens att delta passivt och påbörjar sin process under januari 19. 

Beräknad omloppstid per lärosäte för att förbereda och färdigställa en ansökan estimeras till ca 1 år.
Därmed kan en försiktig uppskattning göras att mellan 9 och 11 svenska lärosäten bedöms vara anslutna till EU:s stadga under första halvan av 2020.
 

För lärosäten som är intresserade av att ansluta


I dagsläget är inget nytt program planerat. För förfrågningar eller ytterligare frågor, kontakta konsult Charlotta Fransén, Adnobis/FRAB, 070-22 66 814, charlotta.fransen@adnobis.se, www.adnobis.se 

Lärosäten som är anslutna till stadgan för forskare:

  • Luleå Tekniska Universitet, 180115
  • Jönköping University, 181211
  • Örebro universitet, 181221
  • Uppsala universtet, 190227

Länkar